Facebook

Студио HIFI

  ATC SCM40

  Стерео система за модерни традиционалисти, за средни по големина помещения до около 50м2. Компонентите на HEGEL и ATC заедно с тонколоните на ATC са с доказана синергия помежду си.
  Системата се състои от:
  ATC SCM19
  ATC SIA2-150
  HEGEL Mohican
  • AMPHION & LEEMA Stereo System
   • AMPHION Helium 410 Loudspeakers
   • LEEMA Elements Integrated Amplifier
   • LEEMA Elements CD Player

  • ATC Stereo System
   • ATC SCM7 Loudspeakers
   • Black/Cherry
   • ATC SIACD CD/DAC Amplifier
   • Silver/Black


  • ATC Stereo system
   • ATC SCM20 SL Loudspeakers
   • ATC SCA2 Pre Amplifier
   • ATC SPA2-150 Power Amplifier


  • ATC Stereo System
   • ATC SCM20 SL Tower loudspeakers
   • ATC C4 Subwoofe
   • ATC SCA2 Preamplifier
   • ATC SPA2-150 Power Amplifier

  • ATC stereo system with:
   • ATC SCM50 A SL - Active loudspeakers
   • ATC CDA2 - DAC/CD Player and Balanced Preamplifier

  • ATC & PERREAUX Stereo System
   • ATC SCM50 SL Tower Passive Loudspeakers
   • PERREAUX éloquence 250i Integrated Amplifier
   • PERREAUX éloquence CDt Digital Transport

  • Ultimate Stereo system
   • ATC EL150 Passive Loudspeakers
   • EXPOSURE MCX CD Player
   • EXPOSURE MCX Pre Amplifier
   • EXPOSURE MCX Power Amplifier

  • Цена на комплекта:
   • 51244.00 GBP

  • EXPOSURE
   • MCX CD player
   • MCX Pre Amplifier
   • MCX Power Amplifier
  • ATC
   • SCM 100 SL Tower Yew

  • Цена на комплекта:
   • 29035.00 GBP