Facebook

Studio HIFI

  Стерео система за модерни традиционалисти, за средни по големина помещения до около 50м2. Компонентите на HEGEL и ATC заедно с тонколоните на ATC са с доказана синергия помежду си.
  Системата се състои от:
  ATC SCM19
  ATC SIA2-150
  HEGEL Mohican
 • AMPHION & LEEMA Stereo System
  • AMPHION Helium 410 Loudspeakers
  • LEEMA Elements Integrated Amplifier
  • LEEMA Elements CD Player

 • ATC Stereo System
  • ATC SCM7 Loudspeakers
  • Black/Cherry
  • ATC SIACD CD/DAC Amplifier
  • Silver/Black


 • ATC Stereo system
  • ATC SCM20 SL Loudspeakers
  • ATC SCA2 Pre Amplifier
  • ATC SPA2-150 Power Amplifier


 • ATC Stereo System
  • ATC SCM20 SL Tower loudspeakers
  • ATC C4 Subwoofe
  • ATC SCA2 Preamplifier
  • ATC SPA2-150 Power Amplifier

 • ATC stereo system with:
  • ATC SCM50 A SL - Active loudspeakers
  • ATC CDA2 - DAC/CD Player and Balanced Preamplifier

 • ATC & PERREAUX Stereo System
  • ATC SCM50 SL Tower Passive Loudspeakers
  • PERREAUX éloquence 250i Integrated Amplifier
  • PERREAUX éloquence CDt Digital Transport

 • Ultimate Stereo system
  • ATC EL150 Passive Loudspeakers
  • EXPOSURE MCX CD Player
  • EXPOSURE MCX Pre Amplifier
  • EXPOSURE MCX Power Amplifier

 • Цена на комплекта:
  • 51244.00 GBP

 • EXPOSURE
  • MCX CD player
  • MCX Pre Amplifier
  • MCX Power Amplifier
 • ATC
  • SCM 100 SL Tower Yew

 • Цена на комплекта:
  • 29035.00 GBP