Facebook

Студио HIFI

 

www.eiki.cz

www.eiki.com

 

Eiki Industrial Co. Ltd е тясно профилирана компания, която е специализирана в производството на проектори още от самото си основаване.

 

Името EIKI представлява две японски думи, написани слято:

"EI" - "изображение", и "KI  - "машина".

 

Компанията е основана през 1953 г. в Осака (Япония), като тясно специализирана в производството на 16 мм. кино-проектори за учебните аудитории.

EIKI бързо завоюва популярност и става истински експерт в своята област.

Компанията отива още по-далеч, като разработва и произвежда кинопроекторно оборудване, което усъвършенства непрекъснато.

EIKI е внедрила много иновациони технологии, като възможно най-значителната от тях е създаването на модулен 16 мм. проектор.

В самото начало кинопроекторът е бил сложно и скъпо за производство и експлуатация устройство. Повечето производители смятали, че технологията трябва да „узрее”, но EIKI била на друго мнение. Използвайки различни прототипи, инженерите на EIKI разработили проектор, който ползвал само половината от всички движещи се части на популярните проектори по това време и те обединили 80% от тези части в 4 модула. В резултат от такова унифициране, кинопроекторът станал много по-евтин, производството по-рентабилно и по-малко трудоемко, а ремонта и обслужването на проекторите се опростило значително.

 

Това качествено преобразуване, направило от EIKI най-големия производител на 16мм проектори в света, а този факт станал крайъгълен камък в историята на компанията.

Около концепцията за модулен дизайн се построява ново предприятие, което осигурило рязък скок в производството.

В 1974 г., за дистрибуция на продукцията си в USA, EIKI създава EIKI International, Inc.

От този момент EIKI става международна компания.

През 1986 г. компанията придобива бизнеса на Bell & Howell, компания, която дава началото на аудио-видео индустрията петдесет години по рано.

В 1988 г. е създадена EIKI Canada, като допълнение към EIKI International, Inc.

В края на 80-те, обединявайки се с няколко технологически партньори, EIKI разработва нови технологии LCD видеопроектори и в началото на 90-те става една от двете компании в света за LCD проектори. В средата на 90-те EIKI е лидер сред най мощните апарати.

Днес, проекторното оборудване на EIKI може да се намери във всяка държава.

 

EIKI е литературното означаване на думата «проектор» в Японския език.

 

Вие няма да можете да намерите името EIKI на принтери, калкулатори, телевизори, хладилници или по рафтовете на хипермаркетите.

EIKI прави само едно нещо: произвежда и предлага широка гама видеопроектори за образованието, управлението на бизнеса, държавните организации и разбира се за дома.

 

EIKI продава своите продукти само чрез професионални инсталатори.