ATC SCM11

ATC

ATC SCM11

Все още недостижим модел, въпреки че са изминали шест години от пускането му в производство…

Един тест на полското списание Audio VIdeo от 10.2019
https://studio-hifi.com/images/SCM11_Audio-Video_10_2019.pdf

Информация за модела:
http://atcloudspeakers.co.uk/…/loudspea…/entry-series/scm11/
Повече ревюта и тестове:
https://studio-hifi.com/review.php?selected=3&lang=bg
Ценови лист:
https://studio-hifi.com/prices.php?selected=3&lang=bg

#ATC
#SCM11
#BestLoudspeakers