Speaker Stands

ELAC / Audio Furniture / Speaker Stands

SOLIDSTEEL / Audio Furniture / Speaker Stands

SOLIDSTEEL SS-5 Speaker Stands

Solidsteel SS-5 Black Speaker Stands

Стойки за тонколони тип триножник, изработени от дуралуминий със система за виброизолация на плота към стойката.