EXPOSURE XM CD Player & XM5 Integrated Amplifier

EXPOSURE

EXPOSURE XM CD Player & XM5 Integrated Amplifier

„С EXPOSURE винаги е едно и също:
Забравяте за теста и технологията и просто слушате музиката…“

EXPOSURE XM CD Player & XM5 Integrated Amplifier

в един тест на списание AUDIO 03/2020

EXPOSURE XM Series
EXPOSURE Price List